Onze website wordt mogelijk niet volledig juist weergegeven in uw browser aangezien deze sterk is verouderd.
U kunt uw browser updaten of een van onderstaande browsers installeren voor de juiste weergave.

FireFox Chrome Internet Explorer 10+

Posad ontwerpt Zonneroute A37

Posad werkt deze zomer voor RWS aan een plan voor de Zonneroute A37. Doel van het project is om door middel van ontwerpend onderzoek een inspirerend ruimtelijk concept te ontwikkelen, om zonne-energie op te wekken langs de snelweg A37 in Drenthe.

“Het Ministerie van Economische Zaken heeft in 2013 in het Energieakkoord de kabinetsdoelstelling om in 2023 16% van de totale energieproductie duurzaam op te wekken vastgelegd. RWS draagt bij aan de kabinetsdoelstelling door de eigen organisatie energie- en CO2 neutraal te maken. RWS heeft echter veel meer grond in beheer (en tot zijn beschikking) om bedrijfsvoering van het Rijk energie-neutraal te maken. Zelfs als het totale energieverbruik van de Rijksoverheid van 8,8 Petajoule moet worden opgewekt op het areaal van RWS, is er nog meer dan voldoende ruimte over voor andere partijen om duurzame energie op te wekken. Door deze gronden beschikbaar te stellen voor derden, kan RWS bijdragen aan de klimaatdoelstelling van Nederland.
Samen met de Provincie Drenthe is er afgesproken om de A37 als concrete casus op te gaan pakken en middels ontwerpend onderzoek te gaan bekijken waar en op welke wijze er zonne energie kan worden opgewekt. Het uiteindelijke doel is het grootschalig opwekken van zonne-energie op en langs de A37 tussen nu en een periode van 15 jaar langs de Nederlandse snelwegen. De A37 kan zich hiermee ontwikkelen tot een iconische zonneroute. Het huidige project dient als eerste stap in die richting. Het resultaat van dit project zal ook een belangrijke basis vormen voor de ontwikkeling van locaties waar zonne-energie opgewekt gaat worden elders op RWS areaal.”

We zien het als een geweldige uitdaging om deze concrete opgave samen met RWS uit te werken en daarmee een basis te leveren aan een repliceerbare strategie voor grootschalige opwekking van hernieuwbare energie.

Lees hier meer over het kabinetsvoornemen om in 2030 energieneutrale Rijksinfrastructuur te realiseren.