Onze website wordt mogelijk niet volledig juist weergegeven in uw browser aangezien deze sterk is verouderd.
U kunt uw browser updaten of een van onderstaande browsers installeren voor de juiste weergave.

FireFox Chrome Internet Explorer 10+

Presentatie uitbreidingsplan Yangon aan minister Myanmar

Op 1 juli presenteerde Posad een plan voor de stadsuitbreiding van Yangon aan de nieuwe Minister of Construction in de hoofdstad van Myanmar. Het plan is ontwikkeld in samenwerking met lokale planners en UN-Habitat Urban Labs,om 1 miljoen mensen in 2040 te huisvesten. Met de positieve ontvangst van het plan, gaat de samenwerking en capaciteitsopbouw voortzetten een nieuwe fase in.

Myanmar staat op een belangrijk moment in de recente geschiedenis. Sinds 2011 is het land de richting in geslagen naar sociale en economische liberalisering en een meer marktgerichte economie. Deze beweging zal onvermijdelijk leiden tot toenemende verstedelijking. Het land anticipeert op deze groei met een plan voor meer dan 200 nieuwe steden. Het UN Planning Lab biedt een unieke gelegenheid om de toekomst van Myanmar’s steden en bewoners te helpen definiëren. Om te kunnen dienen als een showcase voor duurzame stedelijke planning moet het model gebaseerd zijn op sterke economische en juridische grondslagen, zodat het direct toegepast kan worden in de vele snel groeiende steden.

De huidige praktijk van stedelijke ontwikkeling het best omschreven worden als achterblijvend of reactieve planning: de overheden hebben een beperkte capaciteit, beperkte middelen van waardevolle gegevens en zijn actief in een periode van de overheid herstructurering. In afwachting van de nieuwe wetgeving inzake ruimtelijke ordening en nieuw in het omgaan met de veelzijdige druk van snelle verstedelijking. Er is een grote vraag naar een nieuwe alomvattende planning visie. De oprichting van een laboratorium van de Nederlandse planners, samen met de lokale planners kunnen ze beiden een belangrijke bijdrage leveren aan een betere stedelijke toekomst van Myanmar.

Het team van Posad Spatial Strategies, Felixx landsape architects, Urban Codes en Maketank, samen met de planners van Yangon City Development en het Ministerie van Constructie maakte een masterplan en implementatiestrategie voor de nieuwe uitbreiding Htantabin aan de westzijde van de hoofdstad van Yangon. De Htantabin stadsuitbreiding site is momenteel vooral landbouwgrond met weinig dorpen en beperkte infrastructuur. De geplande bevolking voor Htantabin wordt geraamd op 1 miljoen mensen.

Lees de UN-Habitat persbericht over dit belangrijke moment in de VN-Labs Yangon project.

Recent werd het project ook op de Biennale van Venetië gepresenteerd.

Het project is onderdeel van het UN-Habitat Urban Planning and Design Lab dat deze opdracht heeft uitgeschreven in samenwerking met het Stimuleringsfonds voor Architectuur.