Onze website wordt mogelijk niet volledig juist weergegeven in uw browser aangezien deze sterk is verouderd.
U kunt uw browser updaten of een van onderstaande browsers installeren voor de juiste weergave.

FireFox Chrome Internet Explorer 10+

Toekomstscenario’s voor de regio Boskoop

Posad is gevraagd om in opdracht van de provincie Zuid-Holland ruimtelijk-economische toekomstscenario’s voor de regio rond Boskoop te maken.

De regio Boskoop heeft een bijzondere positie in Zuid-Holland en kent een complexe combinatie van ruimtelijke en economische uitdagingen. De regio is gelegen aan de rand van het
Groene Hart en de Randstad, kent een uniek en waardevol landschap en biedt tegelijkertijd een thuis aan de meest specifieke Greenport-economie van Nederland. De economische en ruimtelijke
kwaliteiten van de regio zijn uit balans geraakt, terwijl ze elkaar juist zouden moeten versterken. Bereikbaarheidsopgave is een van de meest pregnante opgaven. Daarnaast liggen er opgaven op het vlak van water en energie, passende woonkwaliteit en een mogelijk stagnerende woningvraag, een concurrerende circulaire (greenport)economie en schaalvergroting, bovenregionaal multimodaal transport en herstructurering.

In een interactief ontwerpend onderzoek brengen we samen met ambtenaren en bestuurders kansen en belemmeringen in beeld en werken toe naar een aantal toekomstscenario’s voor de regio die vervolgens verder zullen worden onderzocht.

We werken in dit project samen met Buck Consultants International (BCI) en Roots Beleidsadvies.