Onze website wordt mogelijk niet volledig juist weergegeven in uw browser aangezien deze sterk is verouderd.
U kunt uw browser updaten of een van onderstaande browsers installeren voor de juiste weergave.

FireFox Chrome Internet Explorer 10+
Taco Kuijers

Taco in Pakhuis de Zwijger

De overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie is noodzakelijk. En heeft een enorme fysieke impact op onze omgeving. Denk aan windmolens in de Noordzee en woningen die van het aardgas af moeten, maar ook aan de aanleg van zogenoemde smart grids en warmtenetten.

‘Energie tekent het landschap’

De opwekking en distributie van hernieuwbare energie vraagt om nieuwe infrastructuur, zowel boven- als ondergronds. Hiervoor is de kennis van ontwerpers, planologen, stedenbouwkundigen en andere ruimtelijke professionals nodig. Pakhuis de Zwijger organiseert daarom  woensdag 14 juni a.s. de bijenkomst ‘Energie tekent het landschap’.

Koppelen aan andere opgaven en ontwikkelingen

Hoe werkt Posad aan deze enorme opgave? Taco legt dit in een korte pitch uit aan de hand van ons onderzoek naar de energietransitie in de Metropool Regio Amsterdam. Wij geloven dat de energietransitie moet worden gekoppeld aan andere opgaven en gewenste ontwikkelingen. Zo staat Amsterdam tevens voor een enorme woningbouwopgave. Bevinden zich de geplande uitleglocaties wel op de goede plek? Wil je onze visie hierop horen? Kom dan woensdag naar Pakhuis de Zwijger!

Taco Kuijers Pakhuis de Zwijger