Onze website wordt mogelijk niet volledig juist weergegeven in uw browser aangezien deze sterk is verouderd.
U kunt uw browser updaten of een van onderstaande browsers installeren voor de juiste weergave.

FireFox Chrome Internet Explorer 10+

Publicatie syntheserapport MIRT-A9

Afgelopen jaar hebben overheden, organisaties en bedrijven intensief samengewerkt aan het in kaart brengen van opgaven en oplossingsrichtingen in de NowA-corridor – het gebied tussen Alkmaar en de Haarlemmermeer, het noordwesten van de Metropoolregio Amsterdam – om mobiliteit te verbeteren en te garanderen zonder het toevoegen van meer asfalt.

De uitkomsten van de diverse onderzoeken die in het kader van MIRT-NowA zijn uitgevoerd zijn samengebracht in het Syntheserapport. Het rapport toont de urgentie van de benadering van bereikbaarheidsopgaven in samenhang met ruimtelijk-economische opgaven. Het rapport reikt een breed palet aan oplossingsrichtingen aan, die in een volgende fase nader verkend en uitgewerkt kunnen worden tot scenario’s in de volgende fase van MIRT-NowA. Op basis van de resultaten van de analysefase blijkt de nieuwe aanpak een verrijking voor de ‘klassieke’ MIRT aanpak. De nieuwe aanpak geeft beter inzicht in verbanden tussen opgaven en oplossingen en stelt partijen in staat om samen betere afwegingen te maken op basis van gedeelde informatie. De nieuwe aanpak maakt dat de resultaten minder absoluut zijn en dat adaptief omgegaan kan worden met onzekerheden en ontwikkelingen.

Boris Hocks (Posad) leidde het ruimtelijk programma van MIRT-NowA. Download het syntheserapport van de officiële projectwebsite.