Onze website wordt mogelijk niet volledig juist weergegeven in uw browser aangezien deze sterk is verouderd.
U kunt uw browser updaten of een van onderstaande browsers installeren voor de juiste weergave.

FireFox Chrome Internet Explorer 10+
Impressie deelgebieden Binckhorst

Posad werkt aan stedenbouwkundige kaders Binckhorst

Posad heeft van Gemeente Den Haag de opdracht gekregen voor het maken van stedenbouwkundige verkenningen en kaders voor de Binckhorst. De Binckhorst is een voormalig bedrijventerrein aan de zuidoostkant van Den Haag. Momenteel is de gemeente bezig met een herijking van de gebiedsaanpak.

Enorme potentie

Het gebied heeft de potentie om zich te ontwikkelen als onderdeel van de binnenstad. Het is een van de weinige plekken waar de stad kan verdichten met nieuwe woon- en werkmilieus. Met de ov-stations Den Haag HS, Voorburg en Laan van Noi op loopafstand en de doorkruising van de nieuwe Rotterdamse baan is het gebied bijzonder goed bereikbaar.

Stedenbouwkundige speerpunten

We ontwikkelen onder andere ideeën hoe het gebied beter aansluit op de rest van de stad (bijvoorbeeld aan het Central Innovation District).  Ook ondersteunen we de stedenbouwkundige afdeling van de gemeente bij opstellen van de ontwikkelkaders van diverse deelgebieden. We gaan hierbij uit van de bestaande identiteit, zetten in op gezonde verstedelijking en wenden duurzame energie aan.