Onze website wordt mogelijk niet volledig juist weergegeven in uw browser aangezien deze sterk is verouderd.
U kunt uw browser updaten of een van onderstaande browsers installeren voor de juiste weergave.

FireFox Chrome Internet Explorer 10+

Zonneweg A37

Zonne-energie is tot op heden geen integraal onderdeel van het snelwegontwerp, hoewel de opwekpotentie groot is. In het project “Zonneweg A37” laat Posad zien hoe energieopwekking in het snelweglandschap van de A37 kan worden ingepast én hoe zonne-energie met kleine aanpassingen in ‘het groene boekje voor snelweggrammatica’ een logisch, veilig en efficiënt onderdeel wordt van het Nederlandse snelwegnetwerk.

Het Nederlands snelwegnetwerk is verweven met het landschap. Het is niet zomaar een applicatie aan het landschap, er is een inpassingsontwerp gemaakt en er is een taal en grammatica ontwikkeld die de kenmerken van de snelweg en het landschap herkenbaar maakt en met elkaar verknoopt. Deze taal gaat nu vooral over vorm, beleving, milieu en veiligheid. Onze ambitie is dat energieopwekking hier integraal onderdeel van wordt.

We doen een systeemvoorstel en laten aan de hand van de A37 zien hoe locatie specifieke ontwerpoplossingen kunnen bijdragen aan het goed inpassen van de zonne-snelweg in het landschap en deze inpassing zelfs kunnen versterken. We reiken ontwerptools en beoordelingscriteria aan om projectvoorstellen uit de markt te wegen en te begeleiden, en stellen voor om voor een beperkt aantal essentiële lineaire onderdelen uit de snelweggrammatica een nieuw product te ontwerpen dat met de tijd en de stand van de techniek mee groeit.

De A37 is hiermee een voorbeeld van kansen die er zijn om areaal van Rijkswaterstaat te benutten om zonneprojecten evenwichtig in te passen. Om morgen al aan de slag te kunnen, schetsen we de systeemoplossing voor de korte termijn. Verder tonen we ook kansen voor de toekomst. Een toekomst waarin mobiliteit verandert, ons snelwegnetwerk en ons energiesysteem meer verweven raken, elkaar versterken en ook lokale betrokkenen op een nieuwe manier kunnen dienen.

Download via deze link de studie naar de solarroute A37. De posters kunnen via deze link worden gedownload.