Onze website wordt mogelijk niet volledig juist weergegeven in uw browser aangezien deze sterk is verouderd.
U kunt uw browser updaten of een van onderstaande browsers installeren voor de juiste weergave.

FireFox Chrome Internet Explorer 10+

Posad verkent energiestrategie IJsselmeergebied

Het Rijk werkt samen met de regio aan de Gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050. Het doel is dat hierin de energietransitie van het gebied integraal wordt opgenomen. De vraag is alleen hoe. Posad werkt daarom momenteel aan een verkenning die voor de zomer is afgerond.

Zonneplaten in het IJsselmeer

Quickwins en blikvangers

Posad brengt onder andere in kaart hoe de energietransitie kan worden gekoppeld aan andere opgaven en gewenste ontwikkelingen en wat daarvan de potentie is. Zo zijn er quickwins te behalen door windmolens met zonnepanelen te combineren. Een zonneplaat in het IJsselmeer –  refererend aan een voormalige zandplaat – benut alleen de vele zonnestraling, maar belemmert geen zichtlijnen en vaarroutes. Ook zou het gebied zich kunnen ontwikkelen als een iconisch energielandschap met enkele blikvangers. Bijvoorbeeld met nieuwe zonne-eilanden voor de kust die zonne-energie opwekken en tegelijkertijd de kust beschermen.

Combinatie van windmolens en zonnepanelen

Energiestrategie in Gebiedsagenda

Het is de ambitie dat in het vervolgtraject de gekozen ontwikkelrichtingen worden verankerd in de Gebiedsagend IJsselmeergebied 2050a.

Zonne-eilanden voor de kust