Onze website wordt mogelijk niet volledig juist weergegeven in uw browser aangezien deze sterk is verouderd.
U kunt uw browser updaten of een van onderstaande browsers installeren voor de juiste weergave.

FireFox Chrome Internet Explorer 10+
Merwedeknaalzone Posad Lint

Posad en Lint winnen tender Merwedekanaalzone

Het Merwedekanaal is in potentie dé nieuwe levensader van Utrecht. De zes kilometer lange kanaalzone bevindt zich tussen de buurten Oog en Al en Westraven. In opdracht van het ministerie van IenM, Rijkswaterstaat en de Gemeente Utrecht onderzoeken we samen met landschapsarchitectenbureau Lint de mogelijkheden die het kanaal biedt.

Centraal gelegen en divers karakter

Het Merwedekanaal ligt centraal in Utrecht en loopt door verschillende buurten en wijken. Hierdoor kent de zone een grote diversiteit. Zo heeft het gebied rondom het monumentale Muntgebouw dankzij de sluisjes en bruggetjes een historisch, bijna romantisch, karakter. Terwijl het gebied ter hoogte van de Jaarbeurs onderdeel is van een nieuw en innovatief stadsdeel.

Merwedekanaal als verbinder en katalysator

Posad en Lint zien de zone als een verbinder en een katalysator. Het gebied heeft alles in zich om invulling te geven aan de ambities van Gemeente Utrecht op het vlak van klimaatverandering, circulariteit, gezonde verstedelijking, mobiliteit en energie. Zo biedt het kanaal verkoeling op warme dagen, vele mogelijkheden voor (water)recreatie en kansen als waterzuivering en warmtekoudeopslag.

Merwedekanaalzone Posad Lint

Rondje stadseiland

Een grote potentie ligt in de kruising van het Merwedekanaal met het Amsterdam-Rijnkanaal. Tussen beide kanalen bevindt zich het ‘stadseiland’. Een rondje stadseiland langs de oevers is zo’n elf kilometer lang. Posad en Lint willen met dit project bijdragen aan de ontwikkeling van dit concept. We kunnen ons voorstellen dat het rondje zich ontwikkelt als een parkroute die onderdeel is van grotere en kleinere fiets- en wandelnetwerken. Op die manier biedt een rondje stadseiland Utrechters de kans om naar buiten te gaan, te bewegen en elkaar te ontmoeten.

Verschillende karakters

De plannen voor de Merwedekanaalzone maken we niet alleen. We betrekken zoveel mogelijk partijen rondom het kanaal, zoals bedrijven, verenigingen en huidige en toekomstige bewoners. Door het sluiten van coalities ontstaat draagkracht en daadkracht om samen aan de stad te werken.