Onze website wordt mogelijk niet volledig juist weergegeven in uw browser aangezien deze sterk is verouderd.
U kunt uw browser updaten of een van onderstaande browsers installeren voor de juiste weergave.

FireFox Chrome Internet Explorer 10+

Inpassingsplan HOV Hilversum Huizen

Het ontwerp provinciaal inpassingsplan voor de inpassing van de HOV baan tussen Huizen en Hilversum heeft tot eind januari ter inzage gelegen.

Een PIP is een bestemmingsplan dat wordt opgesteld door de provincie wanneer er sprake is van een provinciaal belang. Met een PIP kunnen belangrijke projecten worden uitgevoerd op het gebied van ruimtelijke ordening. Het HOV-project is daar een voorbeeld van omdat het over verschillende gemeentegrenzen loopt. Alle ingediende zienswijzen worden betrokken bij het vaststellen van het definitieve PIP en het bijbehorende besluit voor hogere geluidswaarden. Dit zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2016 gebeuren.

Posad is op dit moment als supervisor betrokken bij het opstellen van de contractstukken met betrekking tot beeldkwaliteit voor het tracé in Hilversum, welke als bindend worden meegegeven bij de aanbesteding. Zie voor meer informatie de projectpagina. In een eerder fase was Posad al betrokken bij de bepaling van de belangrijkste toekomstige OV projecten in de Metropoolregio Amsterdam.