Onze website wordt mogelijk niet volledig juist weergegeven in uw browser aangezien deze sterk is verouderd.
U kunt uw browser updaten of een van onderstaande browsers installeren voor de juiste weergave.

FireFox Chrome Internet Explorer 10+
Zuid-Holland Gezondste Provincie

Zuid-Holland in 2040 de gezondste provincie van NL

Wat moeten we doen om in  2040 de gezondste provincie van Nederland te zijn? Welke stappen hebben we dan gezet? Met deze ambitieuze en prikkelende vragen benaderde Provincie Zuid-Holland Posad en TNO.

Verkenning naar trends en ontwikkelingen

Om hier goed antwoord op te geven, doen we eerst samen met experts een verkenning naar de aankomende trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op de gezondheid van mensen in Zuid-Holland. Vervolgens bestuderen we wat hiervan de ruimtelijke impact is.

Toekomstperspectieven en stappenplannen

Als eindresultaat schetsen we verschillende toekomstperspectieven en stellen we bijbehorende stappenplannen voor. Ook bekijken we wat de raakvlakken met het provinciale beleid zijn. Voor de uitwerking van enkele cases betrekken we meerdere partijen uit de provincie.

Het ontwerpend onderzoek is net gestart en wordt medio 2018 afgerond.