Onze website wordt mogelijk niet volledig juist weergegeven in uw browser aangezien deze sterk is verouderd.
U kunt uw browser updaten of een van onderstaande browsers installeren voor de juiste weergave.

FireFox Chrome Internet Explorer 10+

Ontwerpverkenningen ‘Ruimte voor de Stad 2040’

Den Haag is volop in beweging. De economie verandert terwijl de stad met gemiddeld 5.000 nieuwe inwoners per jaar harder groeit dan was voorspeld. We zien snelle technologische veranderingen om ons heen en de druk om onze duurzaamheidsdoelen te realiseren neemt toe. Allemaal transities die zorgen voor nieuwe initiatieven en voor dynamiek in de stad. Ze vragen om een reactie: een stip op de horizon, maar ook handvatten om op korte termijn problemen aan te pakken. Met de Agenda Ruimte voor de Stad wil Den Haag die dynamiek sturen en samen onderzoeken hoe we die ruimtelijk vorm willen geven. Al doende werken we aan nieuwe manieren om de stad te ontwikkelen.

Acht ontwerpteams hebben de afgelopen tijd samen met gebiedscoalities van de stadsdelen ontwerpverkenningen gedaan. Deze verkenning geeft inzicht in de agendapunten voor de verschillende stadsdelen van Den Haag.

De gemeente heeft Posad gevraagd om de ontwerpteams te begeleiden en de uitkomsten te structureren tot de opgaven voor Den Haag 2040. Met deze bouwstenen kan de gemeente vervolgens weer aan de slag om hieruit de Agenda Ruimte voor de Stad verder uit te werken. De oogst is bijzonder rijk en levert veel inzichten op van stadsdeel niveau tot op de schaal van de straat.

Zie de website van ‘Ruimte voor de Stad’ voor de uitkomsten van de gebiedsverkenningen en de projectbeschrijving over de rol van Posad in dit project.