Onze website wordt mogelijk niet volledig juist weergegeven in uw browser aangezien deze sterk is verouderd.
U kunt uw browser updaten of een van onderstaande browsers installeren voor de juiste weergave.

FireFox Chrome Internet Explorer 10+

Regionale energiestrategie Zuidoost Brabant

In navolging van de studie “Kennisbasis Duurzame Energie Noord-Brabant” is Posad door de Metropoolregio Eindhoven gevraagd om in samenwerking met een breed veld van stakeholders een regionale energiestrategie te ontwikkelen voor Zuidoost Brabant.

Het huidige landschap in Zuidoost Brabant heeft in het verleden meerdere grote veranderingen ondergaan door industrialisatie en herverkaveling. Nu de volgende grote ruimtelijke transitie zich aandient, is het van belang om hier op voorbereid te zijn zodat kansen zo goed mogelijk benut worden. Wat is er energetisch en landschappelijk mogelijk? Hoe is de interactie met andere ruimtelijke vraagstukken en economische activiteiten? Waar liggen kansrijke meekoppelkansen en waar schuilen gevaren?

De regio kent nu een uniek evenwicht. Een balans tussen hoog dynamische steden in een goed verbonden internationaal netwerk en sterke dorpen in een landschap waar bos en open velden elkaar afwisselen. Het is een gunstige basis voor de florerende Brainport regio. Er zijn sterk verschillende woon- en werkmilieus aanwezig die beantwoorden aan de vraag van de mix aan inwoners en bedrijven die de regio zo sterk maakt. Hoe zorgen we ervoor dat een energietransitie hier op aansluit en waar mogelijk de regio versterkt?

Dit project wordt gedaan in samenwerking met Publieke Versnellers en V-eld.