Onze website wordt mogelijk niet volledig juist weergegeven in uw browser aangezien deze sterk is verouderd.
U kunt uw browser updaten of een van onderstaande browsers installeren voor de juiste weergave.

FireFox Chrome Internet Explorer 10+

Boris Hocks is oprichtend partner van Posad Spatial Strategies. Hij studeerde met een eervolle vermelding af aan de faculteit Urbanism van de Technische Universiteit van Delft en ontving tevens een eervolle vermelding voor zijn afstudeerproject in de Archiprix 2006. Boris Hocks is een regionaal ontwerper die zich bewust is van de verschillen en relaties tussen de verschillende schaalniveaus. Specifiek richt hij zich op regionaal ontwerp en ruimtelijke strategieën. Het zoeken naar de combinaties van waterbouw, stedelijke- en landschappelijke ontwikkeling. De economische, ecologische en ruimtelijke opgaven van gebieden vragen om een integrale oplossing. Deze oplossingen zoekt hij in de ‘ruimtelijke strategieën’ ontwerpend onderzoek met een hoge mate van flexibiliteit en oplossingsgerichtheid.

Binnen het bureau was hij verantwoordelijk voor verschillende ontwerpend onderzoek projecten zoals de werkplaats Zuidwestelijke Delta, resulterend in de Atlas van het gebied en het Delta atelier binnen het Nationale Delta programma. Hij werkt aan regionale mobiliteitsplannen en knooppunt ontwikkeling zoals de IJmeerverbinding tussen Amsterdam en Almere en de Energielandschappen van Nederland.