Onze website wordt mogelijk niet volledig juist weergegeven in uw browser aangezien deze sterk is verouderd.
U kunt uw browser updaten of een van onderstaande browsers installeren voor de juiste weergave.

FireFox Chrome Internet Explorer 10+
Boris Hocks PAL Posad

Boris is lid Provinciaal Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit

Boris is sinds juni dit jaar toegetreden tot de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) van de Provincie Zuid-Holland. De PAL is een onafhankelijke commissie van externe deskundigen die Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten gevraagd en ongevraagd adviseert. Zo doet de commissie aanbevelingen over onderwerpen die van invloed zijn op de kwaliteit van de leefomgeving, zoals milieu, groen, water, ruimte, mobiliteit en economie.

Iets meer lef in de besluitvorming

Boris over zijn aanstelling: “De ervaring en kennis die ik dagelijks opdoe bij Posad wil ik inzetten voor de maatschappij. Provincie Zuid-Holland is voor mij dé plek om dit te doen. Niet alleen omdat ik er woon, maar ook omdat ik bij de provincie tevens mijn loopbaan ben begonnen. Met plezier geef ik de komende jaren advies over de grootste ruimtelijke opgaven van de komende decennia: robuuste watersystemen en de energietransitie. Iets meer lef in de besluitvorming is nodig om essentiële ontwikkelingen versnellen. Ook wil ik een inspirerende samenwerkingspartner zijn voor de overige commissieleden.”

Boris Hocks Posad PAL